КРАТОК ВОВЕД:

ДРЕВНА ОПСЕРВАТОРИЈА КОКИНО

Одете по стапките на вашите предци од бронзеното време на Кокино – една од најстарите опсерватории во светот. Истражете ги древните пејсажи, седнете на троновите на старите племенски владетели и погледнете го небото низ карпестите нишани како што тоа го правеле првите набљудувачи пред илјадници години. Посетете го музејот во Куманово и погледнете ги објекти пронајдени во археолошките ископувања на и околу Кокино кои ќе ви ја раскажат приказната за градителите на опсерваторијата.

Play Video
Тука можете да превземете аудио водич за кокино за Андроид   ПРЕВЗЕМИ

Visit Kokino, one of the oldest megalithic observatories in the world, and walk in the footsteps of your Bronze Age ancestors. Explore the ancient landscape, sit on thrones once reserved for tribal chiefs and follow the movements of celestial bodies through Kokino’s rocky sights, just as the prehistoric sky-watchers did thousands of years ago. Visit the Kokino exhibition at the Kumanovo National Museum and see the many Bronze Age objects left behind by the observatory’s builders.

13517472_1130430040352378_3072813375549958152_o
Дејан Ѓорѓиевски
Археолог

Запознај го нашиот тим

Visit Kokino, one of the oldest megalithic observatories in the world, and walk in the footsteps of your Bronze Age ancestors.

museumkumanovo@gmail.com +389 75 290 936 ул.Тодор Велков бб, 1300 Куманово, Македонија

КОКИНО - ВРЕМЕПЛОВ

КРАТКА ИСТОРИЈА НА КОКИНО

2083 г. пред н.е.

Изработка на астрономската платформа на северната падина на локалитетот (почеток на 21в, пред н.е)

1900 г. пред н.е.

Изработка на западната астрономска платформа (околу 19в, пред н.е)

700 г. пред н.е.

Престанок на употребата на локалитетот како светилиште (околу 700 г. пред н.е)

2001 година

Започнати се теренски истражувања